Safi Dode Zee

Ghor al Safy, het vroegere Zoar, ligt aan de monding van de Zered, een riviertje wat als zovele andere riviertjes de Dode Zee van water voorziet. In het mondingsgebied, het Safidal, worden de grondstoffen voor het merk Safi gewonnen. Het Dode Zee water, de mineralen  en de modder  zijn op deze plaats rijk aan magnesium, daarom  kan de modder zelfs bij allergisch reagerende huiden worden toegepast.
Het Safi huidwater is zo weldadig voor de huid maar kan ook gebruikt worden om te inhaleren bij luchtwegproblemen om zo veel verlichting te geven. De mineralen worden in de pure vorm, enigzins vochtig, geleverd, er worden geen stoffen aan onttrokken of aan toegevoegd !
Deze mineralen zijn van een optimale kwaliteit en bevatten alle in het Dode Zee water aanwezige stoffen