absolues

Absolues - Resinoïden - Concrètes
             
Een absolue is een geconcentreerd extract wat uit verschillende delen van een plant verkregen kan worden. Ze worden geëxtraheerd met behulp van een oplosmiddel bijv. alcohol of de voedselveilige N-hexaan.  Vooral in gevallen waarin het plantenmateriaal hittegevoelig is geniet deze methode de voorkeur.
               
In onze moderne tijd worden absolues vrijwel uitsluitend geproduceerd door de geurige plantenmassa, meestal bloemen in hexaan of een vergelijkbaar apolair oplosmiddel te extraheren. Afhankelijk van het gebruikte extractiemiddel zullen ook de geuren verschillend zijn. Na verdamping van het oplosmiddel blijft een vettige massa over, die concrète genoemd wordt.
             
Dan wordt deze concrète opgelost in een polair oplosmiddel bijv. alcohol. Daar waterige stoffen niet door de hexaan opgenomen worden is de absolue, na verdampen van de alcohol, watervrij.
                         
Bij plantendelen die practisch geen water bevatten, bijv. harsen en gom wordt de weg via het concrète vaak overgeslagen en wordt direct met alcohol geëxtraheerd. Hier kan dan sprake van zowel een absolue of resinoide zijn. Het is afhankelijk van de producent hoe deze zijn product noemt.
                               
Omdat veel plantenmateriaal wat voor de extractie wordt gebruikt, maar een kleine hoeveelheid olie oplevert zijn absolues meestal veel duurder als gedestilleerde oliën. Bijvoorbeeld kunnen wel tot 2000 kg bloemblaadjes nodig zijn om 1 kilo absolue te extraheren.
                     
Het gebruik van N-hexaan  resulteert in een hogere  opbrengst en een meer vloeibare “olie-achtige” stof.  N-hexaan onttrekt geen was en andere vaste stoffen tijdens het extractieproces en dit maakt deze  pure absolutes ideaal voor gebruik in huidverzorging en aromatherapie.
Ook de parfumindustrie maakt graag van absolues gebruik, met name in exclusieve parfums en kostbare cosmetica. Maar ook goedkopere parfums bevatten over het algemeen enige procenten absolue.

Absolues zijn o.a. Acacia - Eikenmos - Elemi - Frangipani - Galbanum - Jasmijn - Lichen - Lotus - Storax - Wierook

Een Resinoïde wordt gewonnen door een vrijwel watervrije natuurlijke stof, zoals bijv. hars of gom op te lossen in ethanol.  De oplossing wordt gefilterd en ingedampt zodat een kleverige substantie of soms een harde hars overblijft.
Om een resinoïde enigermate schenkbaar te maken wordt het opgelost in bijv. di-ethylftalaat.  
Resinoïden worden vooral in zepen gebruikt, maar ook als geurcomponenten voor parfum en andere cosmetica. Ze dienen echter dan niet alleen als geurstof, maar ook als fixatief.
                               
Resinoïden zijn o.a. Benzoë - Olibanum - Elemi - Galbanum - Storax


Een concrète wordt verkregen door natuurlijke geurende stoffen, bijv. bloemen te extraheren in hexaan of een soortgelijk oplosmiddel. Het extract dat na verdamping van de hexaan overblijft is de concrète.
                           
Ze worden vrijwel uitsluitend gebruikt als grondstof voor het bereiden van absolues.
                       
Concrètes worden voornamelijk gemaakt uit plantendelen die water bevatten. Water is niet oplosbaar in hexaan, zodat het concrète dus watervrij is. Zodoende is ook het eindproduct, de absolue, eveneens watervrij.
                 
Iris concrète is geen echte concrète, maar eigenlijk een etherische olie gedestilleerd uit de wortelstokken van bepaalde Iris soorten. Traditioneel wordt deze vloeistof echter nog steeds concrète genoemd.
                   
U ontvangt van ons altijd verse absolues want deze worden speciaal voor uw bestelling afgevuld en gedateerd, dus u ontvangt geen flesjes die misschien al maanden in een magazijn hebben gestaan.